verkiezingen

Resultaten enquête Top 5 verkiezingsthema’s

verkiezingenBijna 500 inwoners hebben hun top 5 ingediend van onderwerpen waarover zij de standpunten willen weten van de politieke partijen. Deze top wordt onderdeel van de Stemwijzer voor de gemeenteraadverkiezing in maart 2022. Top 5 is: duurzaamheid, huisvesting, leefbaarheid, armoede en studenten.

Elke respondent kon 5 thema’s beschrijven. In totaal is 1.964 keer een thema ingevuld. Respondenten beschreven regelmatig meerdere onderwerpen per thema. Er zijn 2.014 thema’s gecategoriseerd. Hieronder de Top 5:

1 duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen (443)

2 huisvesting/woningtekort/woningbouw (275)

3 leefbaarheid/beheer openbare ruimte (226)

4 armoede (155)

5 studenten (102)

Bron: Gemeente Groningen 


Geplaatst

in