Parkeren in de buurt tijdelijk anders

Het betaald parkeren in de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt wordt een half jaar eerder geëvalueerd. Dat gebeurt op verzoek van de buurtvereniging en bewoners zelf. In het zuidelijke deel van de Noorderplantsoenbuurt betalen zij voor een parkeervergunning, maar is er minder makkelijk een parkeerplaats re vinden. Tot er een definitieve oplossing is gevonden, wil het college het vergunningparkeren in beide buurten gedogen.

Sinds 1 januari 2015 is betaald parkeren van kracht in de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt. In de Oranjebuurt moet betaald worden tot 18.00 uur en in de Noorderplantsoenbuurt tot 22.00 uur. In het overgrote deel van het gebied lijkt de maatregel het gewenste effect te hebben.

Tijdelijke oplossing
Uitzondering is het zuidelijke deel van de Noorderplantsoenbuurt, gelegen tussen de Koninginnelaan en de Kerklaan. Daar hebben de mensen minder mogelijkheden om hun auto te parkeren. Ze betalen dus voor parkeren, maar kunnen de auto minder goed kwijt. Een terechte klacht, vindt het college. Om de hoogste nood op te lossen én toe te werken naar een permanente oplossing, staat het college het vergunningparkeren in beide wijken tijdelijk toe, zonder de regelgeving aan te passen. Ook wordt de evaluatie een halfjaar vervroegd naar midden 2015.

Straatparkeren ongewijzigd
Voor mensen die een parkeerkaartje kopen via een parkeerautomaat, verandert er niets. De zones voor straatparkeren blijven gelijk.

Bron: Stadsnieuws 12 maart 2015


Geplaatst

in