Gemeente gaat adressen studentenpanden opnieuw administratief indelen

Door nieuwe, landelijke regelgeving moet de gemeente Groningen alle studentenpanden in de stad opnieuw administratief indelen. Daarbij wordt er gekeken of de panden wel of juist geen apart huisnummer horen te hebben volgens de nieuwe regels.

In Stad gaat het om ongeveer 8000 objecten. De gemeente gaat onderzoeken of het al dan niet om een zelfstandig verblijfsobject voor studenten gaat. Bij een wijziging kan de gemeente een huisnummer toekennen of intrekken. Woningen die een eigen adres hebben, kunnen dus op basis van de nieuwe criteria hun adres kwijtraken. Onzelfstandige studentenkamers kunnen bij nadere inspectie toch zelfstandig blijken te zijn en een eigen adres krijgen.

15% norm
De administratieve herindeling kan financiële consequenties hebben voor studenten met huurtoeslag. Als op grond van de nieuwe regels hun adres moet worden ingetrokken, verliezen zij hun recht op huurtoeslag. De nieuwe regelgeving heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente, omdat inkomsten uit het Gemeentefonds, de WOZ en andere gemeentelijke belastingen zijn gekoppeld aan het aantal wooneenheden. Verder ondervinden bewoners in wijken met veel studentenpanden mogelijk ook effect. De 15%-norm voor studentenbewoning kan door de administratieve wijzigingen direct worden overschreden. Of er ontstaat (onbedoeld) extra ruimte voor studentenbewoning. De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie, waarin dit effect wordt meegenomen.

Proef
Om een totaalbeeld te krijgen van de consequenties, houdt de houdt de gemeente eerst een proef. Daarbij wordt een deel van de circa 8.000 objecten geïnspecteerd. De resultaten worden in de zomer verwacht. Eind 2016 moeten alle studentenpanden correct volgens de nieuwe regelgeving vermeld staan in de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).

Uit: Stadsnieuws d.d. 5 maart 2015

 


Geplaatst

in