Deel Affiche buurtbijeenkomst 20 oktober 2021

Bewonersbijeenkomst 20 oktober Buurtcentrum Oranjewijk

Het bestuur van de buurtvereniging Noorderplantsoen organiseert op woensdag 20 oktober de jaarlijkse Bewonersbijeenkomst in het Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg 44-1. De avond begint om 20.00 uur

De coronamaatregelen zijn op dit moment zo dat wij weer een bijeenkomst kunnen organiseren waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten. Wij hebben enkele sprekers uitgenodigd voor deze avond en ook staan de gebruikelijke zaken als de begroting voor het komend jaar en het activiteitenplan op de agenda. 

De stukken voor deze avond treft u hierbij aan:

2021_10_20_AGENDA_Bewonersbijeenkomst_ALV.docx

2019_10_16_Notulen_ALV.doc

2021_10_07_BEGROTING_2022.docx

2021_10_13_Activiteitenplan_2022.docx

We houden ons uiteraard wel aan de basiscoronaregels

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Deel Affiche buurtbijeenkomst 20 oktober 2021


Geplaatst

in