plantsoenvijver tekening

baggeren Noorderplantsoen

plantsoenvijver tekeningEr wordt gestart met het uitbaggeren van de fonteinvijver in het Moorderplantsoen. Uit de vijver verwijdert men het baggerslib. Werkzaamheden starten onder toeziend oog van een ecoloog. De werkzaamheden startenin week 45 en zijn in week 47 gereed. Stadsbeheer van de gemeente Groningen gaat gelijktijdig ook onderhoud verrichten aan de fonteinen die in deze vijvers staan.

Voorafgaande aan de werkzaamheden treft men maatregelen om zo min mogelijk schade te veroorzaken aan vissen en amfibieën. Dat vindt in nauw overleg plaats met de ecoloog. Voor het laden en lossen van materieel, materiaal en baggerspecie wordt de overslaglocatie ingericht. Om schade aan watergang en oever zoveel als mogelijk te beperken gebruikt men rijplaten en schotten. Hierdoor krijg je een goede drukverdeling, en er ontstaat geen insporing en schade aan wegdek en/of trottoirs. In onderstaande tekening is door een rode blokje aangegeven waar de overslaglocatie komt.

Bron: gemeente Groningen


Geplaatst

in